Fizik Sözlügü
 
sözlük alfabetik sekilde sıralanmıştır

Aradığınız kelimeyi kolayca bulabilmek için Ctrl+F ye basın çıkan yere aradığınız kelimeyi yazın ve arayın ve bulun:)
FİZİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
A-
*Archimedes' principle-Archimides prensibi (Bir sivinin kaldirma kuvveti yer degistiren sivi miktari ile orantilidir.)
*Avogadro's number - Avagadro sayisi (1 mol maddedeki molekül sayisidir. 6.02x1023
molekül.)

*Aberration-aberasyon (Bir aynadaki ariza veya isinlarin lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamamasi, odaklanamamasi.)

*Absolute temperature scale-mutlak sicaklik skalasi (Sicakligin sifir oldugu nokta. Sicaklik derecedeki bölmelendirilmistir. Birimi Kelvin.)
*Absolute zero-Mutlak sifir (En düsük sicaklik degeri; 0 K, -2730C, or -4590F.)

*Absorption spectrum-sogurma spektrumu (Bazi dalga boylarinin gaz ortamlari tarafindan sogurulmasi.)

*Acceleration-ivme (Hizin zamana göre degisimi.)

*Activity-aktiflik (Bir çekirdegin zaman bagli olarak bozunmasi.)

*Alloy-Alasim (Metallerin karisimi.)

*Alpha (a) radiation-Alfa radyasyonu (Bir çekirdegin ortama alfa parçaciklari (helyum çekirdekleri salmasi)

*Alpha particle-Alfa parçacigi (Çekirdeginde 2 proton ve 2 nötron bulunduran parçacik.)
*Ampere-Amper (SI bbirimlerinde elektrik akim birimi, saniyedeki 1 coulomb luk yük akisi.)
*Amplitude-Genlik (Periyodik bir harekette denge konumundan maksimum uzaklik.)

*Angular momentum-Açisal momentum (Dönme momentumu. Bir nokta veya eksen etrafinda dönen bir cismin açisal momentumu, çizgisel momentumunun dönme noktasina olan uzakligi ile çarpimidir. Dönen cisim bir hacime sahipse eylemsizlik momenti ile dönme hizinin çarpimidir.)

*Antinode-antinode (Duran bir dalganin bir hali, dalga girisimlerinin maksimum yerdegistirmeyi yapmasi:genlik.)

*Antiparticle-antiparçacik (A subatomic particle with the same-size properties as those of the particle although some may have the opposite sign. The positron is the antiparticle of the electron.)

*Astigmatism-Astigmatizm (Bir aynadan yansiyan veya lensten geçen isik demetinin, ayna veya lensteki bir hatadan dolayi genislemesi.)

*Atom (Bir elementin tüm özelliklerini tasiyan en küçük birim elemani. Atom bir çekirdek ve onu çevreleyen elektron bulutundan olusur.)

*Atomic mass-Atomik kütle (Atomik kütle biriminde atomun kütlesi, atomun çekirdegindeki proton ve nötronlarin kütlelerini toplami.)

*Atomic mass unit-Atomik kütle birimi (Atom agirliklarinin nötr durumdaki karbonun atomunun agirliginin yani nötron ve protonlarin toplam agirliklarinin 1/12.)

*Atomic number-Atom numarasi (Bir atomun çekirdegindeki toplam proton sayisi veya atomun nötr durumundaki toplam elektron sayisi. Bu numarasi atomun periyodik çizelgedeki yerini tanimlar.)

*Average speed-Ortalama hiz (alinan toplam yolun toplam zamana orani.)

 B-


*Bernoulli's principle-Bernoulli prensibi (Bir sivinin akis hizi artikça uygulayacagi basincin azalacagini ifade eder.)

*British thermal unit-Ingiliz isi birimi (1 pound suyun sicakligini 1 Fahrenheit artirmak için gerekli olan isi miktari.)

*baryon-baryon (Spinleri 1U2, 3U2, 5U2, . . . nin katlari seklinde olan hadronlardir. Yaygin olarak bilinen hadronlar proton ve nötrondur.)

*beats-girisim (Frekanslari birbirine yakin iki dalganin genliklerinin üst üste gelmesi durumudur. Üst üste binen dalgalarin ortak frekansi iki frekans arasindaki degisim kadardir.)

*beta (b) radiation-beta isimasi (Çekirdegin ortama elektron veya pozitron salarak yaptgi birtip isimadir) (antielectronlar)

*beta particle-beta parçacigi (Radyoaktif bir maddenin ortama salmis oldugu elektron.)
*binding energy-baglanma enerjisi (Çekirdegi parçalamak için gerekli olan enerji veya Bir sisteme bagli olan parçacagin sistemden ayiracak olan enerjidir.)

*black hole-kara delik (Kütlesel çekim kuvvetinin çok büyük oldugu hatta isigi bile kendine çekebilen çok küçük kütleli sönmüs yildizlardir.)

*bottom (The flavor of the fifth quark.)

*buoyant force - The upward force exerted by a fluid on a submerged or floating object. (See Archimedes' principle.)
 *Celsius temperature-Celcius sicakligi (Suyun donma ve kaynama noktalari arasinin 100 esit parçaya bölünmesini ifade eden sicaklik skalasi.)

*Coercitive-Zorlama (Malzemenin, magnetik alandan etkilenerek içindeki magnetik momentlerini dis magnetik alana paralel hale getirmeye zorlanmasi.)

*Coriolis force (Dönen referans çerçevesinde ortaya çikan hayali bir kuvvet. Hortum içindeki rüzgarin yönünü belirleyen kuvvettir.)

*calorie-kalori (1 gram suyun sicakligini 1 Celcius artirmak için gerekli olan isi miktari.)

*camera obscura-kamera deligi (Sanatçilar tarafindan görüntüler elde etmek için bir duvarinda küçük bir delik olan oda.)

*cathode ray-katot isinlari (Havasi alinmis bir tüp içinde negatif elektrottan hareket

*center of mass-kütle merkezi (Bir nesnenin kütle denge noktasi.)

*centi-santi - 1/100 birimidir. 1 santimetre=1m/100

*centrifugal force-merkezkaç kuvvet (Dönen sistemlerde, sistem içindekileri etkileyen sanki kuvvet. Dönen sistem içindeki bir cisme etki

*centripetal-merkezcil (merkeze dogru olan anlamindadir.)

*centripetal acceleration-merkezcil ivme (Bir daire çevresinde dönen nesnelerin merkeze dogru yönelmis olan ivme. r yariçapli daire çevresinde dönen cisim sabit bir çizgisel hiza sahipse merkeze yönelmis olan ivmenin büyüklügü v2/r dir.)

*centripetal force-merkezcil kuvvet (Bir nesnenin yönünü degistiren kuvvet. Çizgisel hizi sabit olan daire çevresinde dönen cisme etki eden merkeze dogru olan kuvvet mv2/r.)

*chain reaction-zincirleme reaksiyon (Parçalanan bir çekirdegin diger çekirdeklerin parçalanmasina neden olmasi.)

*change of state or phase-durum veya faz degismesi (Maddenin bir durumdan diger duruma geçmesidir.

*charge-yük (Birbirleri ile elektriksel etkilesmeyi saglayan nicelik.)

*charged-yüklü (Pozitif veya negatif yüklü olma durumu.)

*charm-çekici (Dördüncü kuarkin rengi.)

*chromatic aberration-kromatik hata (Isigin farkli renklerinin (dalga boylari) degisik sekilde odaklanmasina neden olan lenslerdeki bir hata.)

*coherent-uyumlu (Birden fazla kaynaktan çikan dalgalarin ayni dalga boyuna ve faza sahip olmalari durumu.)

*complementarity principle-tamamlayici yasalar (Atomik düzeydeki özelliklerin tam olarak verilmesi. Elektron veya foton hem dalga hemde parçacik özelligi göstermesidir.)

*complementary color-tamamlayici renk (Beyaz rengi olusturacak renklerin karisimi.)

*complete circuit-tam devre (Bir bataryanin bir ucundan diger ucuna kadar akimin akmasinin saglanmasi.)

*compound-bilesik (Kimyasal elementlerin karistirilmasi ile olusan özellikleri elementlerin özelliklerinden farkli olan madde.)

*conduction, thermal-isi iletimi (Atomlarin veya moleküllerin birbirleri ile çarpismasi sonucunda ortaya çikan isisal enerjinin yerdegistirmesi.)

*conductor-iletken (Içinde elektrik yükünün veya isinin kolayca hareket edebildigi malzemeler. Metaller iyi bir iletkendirler.)

*conservation of angular momentum-Açisal momentumun korunumu (Bir sistemin net dis dönme momenti sifir ise sistemin açisal momenti degismezdir.)

*conservation of energy-enerji korunumu (Izole edilmis bir sistemin enerjisi degismez.)

*conservation of mass-kütlenin korunumu (Kapali bir sistem içinde toplam kütle kimyasal olaylar olsa dahi degismez.)

*conservation of momentum-momentumun korunumu (Bir sisteme etki

*conserved-korunumlu (Fiziksel bir niceligin çesitli çerçeveler içinde degismez oldugunu tanimlar.)

*convection, thermal-isisal tasinma (sivilar içindeki isisal enerjinin tasinmasi, sivinin bir kisminin sogumasi diger kisminin ise sicaklgilinin artmasi ile olur.)

*coulomb (elektrik yükünün SI(Standart de Internationale) birim sistemindeki degeri 6.24x1018 protons.)

*covalent bonding-kovalent (es)baglanma (Atomlarin birbirlerine, elektronlarini paylasarak baglanmalaridir.)

*crest-tepe (Bir dalganin bozunmasinda ortaya çikan pik.)

*critical angle-kritik açi (Yansiyacak bir yüzeye gelen isinin yüzey içinde kalmadan yüzeyden yansiyabilecegi açi degeri.)

*critical chain reaction-kritik zincirleme reaksiyon (Pespese parçalanma olayinin baslayabilmesi için nötronun diger parçalari etkileyerek parçalanmalarini etkileyecegi reaksiyon.)

*critical mass-kritik kütle (Reaksiyonun bitmemesi için gerekli olan minimum kütle miktari.)

*crystal-kristal (Atomlarin veya moleküllerin üç boyutta periyodik yerlesim gösterdikleri malzemeler.)

*curie (Saniyede 3.7x1010 tane parçacigin yokoldugu bir radyoaktif birimi.)

*Curie temperature-Curie sicakligi (Magnetik malzemelerin ferromagnetik fazdan paramagnetik faza geçtikleri sicaklik.)

*current-akim (Birimi (SI) Amper olan elektrik yüklerinin hareketidir.)

*cycle-tekrarlanim (Ayni hareketin tekrar yapildigi durumlari açiklamak iiçin kullanilir.)
 

*Doppler effect-Doppler etkisi (Periyodik bir dalganin, gözleyici, kaynak veya her ikisinin birden hareketinden dolayi frekansindaki degisim.)

*daughter nucleus-evlat çekirdek (Bir çift çekirdegin radyoaktif bozunmasindan dolayi ortaya çikan çekirdekler.)

*definite proportions, law of-oran yasasi (Iki veya daha fazla elementin, kütleleri oranlari sabit olmak üzere birlesik olusturulmasi.)

*density-yogunluk (Malzemelerin, kütlelerinin hacmine oranini veren bir tür özelligi.)

*diaphragm-diyafram (Bir lensten geçen isigin miktarinin ayarlandigi açilir-kapanir bir kapi.)

*diffraction-kirinim (Dalganin bir kapidan veya bir engel çevresinden geçerken saçilmasidir.)

*diffuse reflection-degismis yansima (Pürüzlü bir yüzeyden isinlarin yansimasidir. Yansiyan isin geldigi açidan farkli açida yansir.)

*diopter-diopter (Bir ayna veya lensin odaklama ölçüsü, odaklamanin tersinin uzunlugu metre cinsinden verilir.)

*disordered system-düzensiz yerlesmis sistem (Digerlerine göre yerlesiminde farklilasmalar olan bir sistem.)

*displacement-yerdegistirme (Dalga hareketinde (veya titresicide) kaynaktan (veya nesneden) denge konumundan olan uzaklik.)

*elastic-elastik (Bir çarpisma veya etkilesme sonucunda kinetik enerjinin korunumudur.)
*electric field-elektrik alani (Bir yükün çevresinde olusan ve bu yükün alanindaki yüklü parçaciklara etki

*electric potential-elektriksel potansiyel (Elektriksel potansiyel enerjinin yüke oranina denir. 1 Coulomb luk pozitif yükü referansin sifir oldugu bir noktadan herhangi bir noktaya getirilmesi esnasinda yapilan istir.)

*electric potential energy-elektriksel potansiyel enerji (Yüklü bir parçacigi uzayin bir noktasindan baska bir noktasina götürmek için yapilan istir.)

*electromagnet-elektromagnet (Demir çekirdegi saran telden olusan bir magnettir. Elektromagnet, demir çekirdegi saran iletkene akim verilerek kullanilabilir.)

*electromagnetic wave-elektromagnetik dalga (Elektrik ve magnetik alanlarin titresiminden ortaya çikan bir dalga. Elektromagnetik dalga boslukta isik hiziyla hareket eder.)

*electron-elektron (Atomun temel parçacigi, bir leptondur.)

*electron capture-elektron yakalanmasi (Bir atomun iç kabuklarindaki bir elektronun çekirdek tarafindan yakalanarak yok olmasidir. Olusan evlat çekirdek nükleon ile ayni sayida fakat bir proton eksiktir.)

*electron volt-elektron volt (Potansiyel farki 1 volt olan bir gerilim bölgesine düsen elektron veya protonun sahip oldugu enerjidir. 1.6 x 10-19 joule.)

*element-element (Farkli kimyasal özellikleri olmayan en küçük madde.)

*emission spectrum-yayinim spektrumu (Atomun isi veya elektrik akimi verilerek ortama degisik dalga boylarini yaymasidir.)

*entropy-entropi (Bir sistemin derecesini belirten bir ölçü. Termodinamigin ikinci yasasi izole edilmis bir sistemin entropisinin artacagini belirtir.)

*equilibrium position-denge konumu (Cismin üzerindeki net kuvvetin sifir oldugu konumdur.)

*equivalence principle-özdeslik yasasi (Uniform çekim alanindaki sabit ivme.)
*ether-eter (Isigin yayildigi hipotez ortami.)

*exclusion principle-disarlama ilkesi (Iki tane elektronun kuantum sayilarinindan en azindan birinin farkli olmasidir. Bu ilke proton, nötron ve baryonlara uygulanir.)


F-

 

*field-alan (Uzay içeisinde belili bir yerin degerinin olmasi. Elektrik, yerçekim ve manetik alanlarina bakiniz.)

*first postulate of special relativity-özel göreliligin birinci yasasi (Eylemsiz gözlem çerçevesinde fizigin bütün yasalari degismezdir.)

*fission-ayrisma (Agir bir çekirdegin hafif iki veya daha fazla çekidege ayrilmasi.)

*flavor-tip/renk (quark in tipi: yukari, asagi, acayip, renk, asagi, alt veya üst.)

*fluorescence-fluoresans (Malzemenin morötesi isiga maruz kalmasi durumunda görünür isik yaymasi olayi.)

*focal length-odaklama uzunlugu (Ayna veya lensten odaklama noktasina olan uzaklik.)

*focal point-odaklama noktasi (Ayna veya lensin optik eksenine paralel olarak isinlari odaklamasidir.)

*force-kuvvet (Itme veya çekme. Izole edilmis nesnelerin ivmeye sahip olmalari durumu. Birimi SI birim sisteminde

*frequency-frekans (Belirli bir zaman diliminde tekrarlanan olaylarin sayisidir. Periyodun tersidir. Birimi Hertz dir.)

*fundamental frequency-temel frekans (Bir sistemin salinim yapabilecegi minimum fekans degeri.)

*fusion-birlesme (Hafif iki veya daha fazla çekirdegin biraraya gelerek daha agir çekirdek olusturmalari.)


*Galilean principle of relativity-Göeliligin Galileo yasasi (Eylemsiz sistem içerisindeki hareketler için yasalarin degismez oldugunu belirtmesidir.)

*gamma (g) radiation-gama isini (Radyoaktif isinimin yüksek enerjili isik seklinde yayinlanmasi. Olusan çekirdek, olusturan çekirdek ile aynidir. Frekansi X-isinlarinin ötesindedir.)

*gas-gaz (Belirli bir sekli veya hacmi olmayan malzemeler.)

*gauss-gauss (CGS birim isteminde magnetik alanin birimi. 10-4 tesla.)

*general theory of relativity-göreliligin genel teorisi (Yerçekimi konusunu içine alan görelelilik teorisi.)

*geocentric model-jeocentrik model (Dünyayi merkez kabul eden evren.)

*gluon-gluon (Kuaklar arasindaki kuvvetlerden sorumlu olan degis-tokus parçacigi. Sekiz tane gluon vadir ve renkleine göre ayirim yapilir.)

*gravitational field-yerçekim alani (Yerçekimi kuvvetinin bir nesneyi saran uzayinin içerisinde birim kütleye uygulanan kuvvettir.)

*gravitational mass-yerçekim kütlesi  (Bir parçacigin diger parçaciklar arasinda onlarin kütlesel çekim kuvvetlerinden etkilenmesi.)

*gravitational potential energy-yerçekimi potansiyel enerjisi (Bir parçacigin yüksek bir noktadan potanmsiyelin sifir kabul edildigi bir noktaya düsmesi için yerçekiminin yaptigi istir.)

*gravitational redshift-yerçekiminden dolayi kirmiziya kayma (Yerçekimi alanindan dolayi elektromagnetik dalgalarin fekansinin azalmasi.)

*graviton-graviton (Yerçekimi kuvvetinden sorumlu tutulan degis-tokus paçaciklari.)

*gravity wave-yeçekim dalgasi (Bir kütlenin ivmeli hareketinden dolayi ortaya çikan dalga.)

*ground state-temel durum (Kuantum mekaniginde bir sistemin sahip olabilecegi minimum enerji degeri.)

*grounding-topraklama (Nesneleri elektrik yükü açisindan nötralize/yüksüz hale getirmek için yapilan baglanti)

H-

*hadrons-hadronlar
The family of particles that participate in the strong interaction. Baryons and mesons are the two subfamilies.

*half-life-yari ömür
The time during which one-half of a sample of a radioactive substance decays.
*halo-halo

A ring of light that appears around the Sun or Moon. It is produced by refraction in ice crystals.

*harmonic-harmonik
A frequency that is a whole-number multiple of the fundamental frequency.
*heat-isi
Sicaklik farkindan dolayi enerji akisinin olmasi.

*heat engine-isi makinesi
Isiyi mekanik enerjiye çeviren makine

*heat pump-isi pompasi
Kisin firin olarak yazin ise hava düzenleyici olarak kullanilabilen dönüstürülebilir isi makinesi.

*heliocentric model-heliosentrik model
Merkezinde günes olan evren.

*hologram-hologram
görünebilir bilginin üç boyutlu olarak kayit edilmesi.

*holography-holografi
üç boyutlu görüntünün fotografa islenmesi.

*hyperopia-hiperopya
Yakini görememe durumu. görüntüler retinanin arkasina düsmesi durumu.


*ideal gas law (PV = cT, where P is the pressure, V is the volume, T is the absolute temperature, and c is a constant that depends on the amount of gas.)

*impulse (The product of the force and the time during which it acts. This vector quantity is equal to the change in momentum.)

*in phase (Two or more waves with the same wavelength and frequency that have their crests lined up.

*index of refraction )
An optical property of a substance that determines how much light bends upon entering or leaving it. The index is equal to the ratio of the speed of light in a vacuum to that in the substance.

*inelastic (A collision or interaction in which kinetic energy is not conserved.)

*inertia (An object's resistance to a change in its velocity. See inertial mass.)

*inertia, law of (See Newton's first law of motion.)

*inertial force (A fictitious force that arises in accelerating (noninertial) reference systems. Examples are centrifugal and Coriolis forces.)

*inertial mass-eylemsiz kütle (Bir nesnenin hizinin degismesini engelleyen nicelik. Birimi kilogram.)

*inertial reference system-eylemsiz referans sistemi (Eylemsizlik yasasinin geçerli oldugu referans sistemi (

*instantaneous speed (The limiting value of the average speed as the time interval becomes infinitesimally small. The magnitude of the velocity.)

*insulator-izolatör (Elektrik yüklerinin hareketini engelleyen veya isi enerjisinin yayilamadagi zayif iletkenler veya yalitkanlar. Seramikler iyi bir izolatördür.)
*interference-girisim (dalgalarin üstüste gelmesi.)

*intermediate vector bosons- (The exchange particles of the weak nuclear interaction: the W +, W -, and Z0 particles.)

*internal energy-iç enerji (Bir nesnenin toplam mikroskobik enerjisisi. Bu enerji atom ve moleküllerin ötelenmelerinlerinden, dönmelerinden, titresim yapmalarindan ve moleküler baglarda saklanan enerjilerden olusur.)

*inverse proportionality (A relationship in which a quantity is related to the reciprocal of a second quantity.) 

*inverse-square (A relationship in which a quantity is related to the reciprocal of the square of a second quantity. Examples include the force laws for gravity and electricity; the force is proportional to the inverse-square of the distance.)

*intrinsic magnetization-yapiya has magnetizasyon  (Domainler içerisindeki magnetizasyon.)

*ion (An atom with missing or extra electrons.)

*ionic bonding (The binding together of atoms through the transfer of one or more electrons from one atom to another.)

*ionization (The removal of one or more electrons from an atom.)

*isotope (An element containing a specific number of neutrons in its nuclei. Examples are 12 6 C and 14 6 C, carbon atoms with six and eight neutrons, respectively.)


*kilo-kilo (1000 akamini temsil eden ve ön ek olarak kullanilan bir sayi.)

*kilogram-kilogram (Kütlenin SI sistemindeki birimi, 1 litre suyun yaklasik olarak kütlesi Dünya üzerinde 1 kilogram 2.2 pound a esittir.)

*kilowatt-hour-kilowattsaat (Enejinin birimi, 3,600,000 joules. Bir makinenin 1 saat boyunca 1000 watt lik enerjiyi bir biçiminden diger biçime dönüstürülmesi kilowattsaat olarak isimlendirilir.)

*kinetic energ-kinetik enerji (Bir cisminm hareketinden dolayi olusan enerji, (1/2)mv2, birimi Joule dur.)
*laser-lazer (Isinimin yayilmasi esnasinda isigin siddetinin yükseltilmesi.)

*latent heat (The amount of heat required to melt (or vaporize) 1 gram of a substance. The same amount of heat is released when 1 gram of the same substance freezes (or condenses)

*lepton-lepton (Elektron, muon, tau ve bunlarla ilgili olan notrinolardan olusan temel parçacik ailesi.)

*light ray-isin dogultusu (isigin hareket ettigi dogrultu, yol.)

*ine of stability-kararlilik çizgisi (kararli çekideklerin grafiginde nötronlarin protonlara göre çizilmesi sonucu elde edilen çizgisel baginti.)

*linear momentum-çizgisel momentum (Bir cismin kütlesinin hizi ile çarpimindan elde edilen vektörel bir nicelik.)

*liquid-sivi (Içinde bulundugu kabin seklini alan bir hacme sahip cisim.)

*liquid crystal-sivi kristal (Atomlarinin yelesimin geometrik bir düzenlenimi olan sivi.)

*longitudinal wave-boyuna dalga (Dalganin içinde bulundugu ortamin titresiminin dalganin yayilma dogrultusu ile ayni dogrultuda olmasi.)
*macroscopic-makroskopik (Kütle, boyut ve sicaklik gibi özellikleri dikkate deger nicelikler.)

*magnetic field-magnetik alan (Bir pusula veya benzeri bir cihazin ignelerini döndürebilecek, etkiye sahip magnetik nesnelerin kapladigi uzay. Alan güney kutbundan kuzey kutbuna dogrudur.)

*magnetic monopole-magnetik tekkutup (Hipotez olarak

*magnetic pole-magnetik kutup (Elektrik yüklerinde oldugu gibi bir magnetik kutuplarindan herbiri.)

*magnitude-genlik (Bir vektörel niceligin büyüklügü.

*mass-kütle (Eylemsizlik kütlesine, yerçekim kütlesine, kritik kütleye ve kütle merkezine bakiniz.)

*matter-wave amplitude-madde-dalga genligi (Atomik ve alt atomlarin parçaciklarina Schrödinger denkleminin dalga çözümü. Madde-dalga karesi parçacigin karesi parçacigin bulunmasinin olasiligini verir.)

*mechanical energy-mekanik enerji (Yerçekim ve elastik potansiyel enerjiler gibi kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamidir.)

*meson-mezon (Spinin birimlerini içeren bir çesit hadronlara ait tüm sayilar. Bu tür aileler pion, kaon, ve eta yi içerir.)

*metallic bonding-metalik baglanma (Malzeme içerisindeki atomlarin bir arada tutulmasi için elektronlarin atomlar tarafindan ortak olarak kullanilmasidir.)

*meter-metre (SI birim sisteminde uzunluk, 39.37 inche veya 1.094 yard aesittir.)

*microscopic-mikroskopik (Atomik hizlar gibi malzemelerin gözle görülemeyen özellikleri.

*milli-mili (Binde bir anlaminda kullanilan bir önek. 1/1000, 10-3 seklinde yazilabilir. 1 milimetre 10-3 metre dir.)
 

*moderator-yönlendirici (Bir nükleer reaktör içindeki nötronlari yavaslatmak için kullanilan malzeme.)

*molecule-molekül (Iki veya daha fazla atomdan meydana gelen atomla grubu.)

*momentum-momentum (Genellikle çizgisel momentum için kullanilir. Açisal momentum, çizgisel momentum ve momentum korunumuna bakiniz.)

*muon-müon (Agir elektron için kullanilan bir çesit lepton.)

*myopia-miyop (Yakini görememezlik. Cisimlerin görüntülerin retinanin ön kisminda olusmasidir.)N-
*Newton's first law-Newton un birinci yasasi (Bir cisme etki eden kuvvetlerin toplami sifir ise cisim sabit hizla hareklet ediyorsa sabit hizl hareketine devam eder veya hareketsiz ise bulundugu yerde kalir.)

*Newton's second law-Newton un ikinci yasasi (Fnet = m a; bir cisme eden net kuvvet cismin kütlesi ve ivmesinin çarpimina esittir.)

*Newton's third law-Newton un üçüncü yasasi (Bir cisme etki eden bir kuvvet varsa cisim tarafindan etki eden kuvvete ayni büyüklükte ve ters yönde bir etki kuvveti ortaya çikar.)

*neutrino-nötrino (Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri ((elektron, müon, ve tau)

*neutron-nötron (Çekirdekteki yüksüz parçacik. Elementer parçaciklar ailesinin baryon ve hadron üyesi.)
*newton-newton (SI birim sistemindeki kuvvetin birimi. 1 kg lik kütlenin 1 m/s2 ivmeyle
 hareket ettirmesi gereken kuvvet 1 newton dur.)

*node-nod (Duran dalganin konumlarindan her biri veya dalgalarin etkilesmesi sonucunda hareketsizligin ortaya çikmasi ve genligin sifir olmasi.)

*noninertial reference system-Eylemli gözlem çerçeve (Eylemsizlik yasalarinin (Newton un birinci yasasi) geçerli olmadigi ivmeli hareket eden gözlem çerçevesi.)

*normal-dik (bir yüzeye veya egriye dik olan dogrultu.)

*nucleon-nükleon (Poton veya nötronlardan her biri.)

*nucleus-çekirdek (proton ve nötronlarin bulundugu atomun merkezi.)

*ohm - The SI unit of electrical resistance. A current of 1 ampere flows through a resistance of 1 ohm under 1 volt of potential difference.

*optic axis (A line passing through the center of a curved mirror and the center of the sphere from which the mirror is made. A line passing through a lens and both focal points.)

*ordered system - (A system with an arrangement belonging to a group with the smallest number (possibly one) of equivalent arrangements.)

*oscillation - (A vibration about an equilibrium position or shape.)
*pair production - (The conversion of energy into matter in which a particle and its antiparticle are produced. This usually refers to the production of a electron and a positron). (antielectron)

*parallel circuit - (An arrangement of resistances (or batteries) on side-by-side pathways between two points.)

*parent nucleus - (A nucleus that decays into a daughter nucleus.)

*particle accelerator -  (A device for accelerating charged particles to high velocities.)

*penumbra - (The transition region between the darkest shadow and full brightness. Only part of the light from the source reaches this region.)

*period - (The shortest length of time it takes a periodic motion to repeat. It is equal to the inverse of the frequency.)

*periodic wave - (A wave in which all the pulses have the same size and shape. The wave pattern repeats itself over a distance of 1 wavelength and over a time of 1 period.)

*phosphorescence - (The property of a material whereby it continues to emit visible light after it has been illuminated by ultraviolet light.)

*photoelectric effect - (The ejection of electrons from metallic surfaces by illuminating light.)

*photon - A particle of light. (The energy of a photon is given by the relationship E = hf, where f is the frequency of the light and h is Planck's constant. The exchange particle for the electromagnetic interaction.)

*pion - (The least massive meson. The pion has three charge states: + 1, 0, and - 1.)

*plasma - (The fourth state of matter in which one or more electrons have been stripped from the atoms forming an ion gas.)

*polarized - (A property of a transverse wave when its vibrations are all in a single plane.)

*polymer - (A material produced by linking carbon-hydrogen molecules to form very long macromolecules.)
*positron - (The antiparticle of the electron.)

*pound - (The unit of force in the British system. The weight of 0.454 kilogram on Earth.)

*power - (The rate at which energy is converted from one form to another. Measured in joules per second, or watts.)

*powers-of-ten notation (A method of writing numbers in which a number between 1 and 10 is multiplied or divided by 10 raised to a power.)
*pressure - (The force per unit area of surface. Measured in newtons per square meter, or pascals.)

*projectile motion - (A type of motion that occurs near the surface of the Earth when the only force acting on the object is that of gravity.)

*proton - (The positively charged nucleon in nuclei. A member of the baryon and hadron families of elementary particles.)


*quantum mechanics-kuantum mekanigi (Atomik veya alt atomik düzeydeki parçaciklarin davranis kurallari.)

*quantum number-kuantum sayisi (Kuantumlanmis niceliklerin özelliklerini belirleyen rakamlardir. Buna bagli olarak, bir elektronun atom içindeki açisal momentumu bi kuantum sayisi ile tanimlanabilir.)

*quark-kuark (Hadronlarin bilesimi. Kuarklar alti çesittir ve herbirini üç rengi vardir. Üç kuark baryonlari olustururken bir kuark ve antikuark mezonlari olusturur.)

*rad-rad (Alinan veya sogurulan dozla ilgili birim. Bir rad, bir malzemenin kilograminda 1U100 joule enerji bulundurur.)

*radiation-isinim (Enerjinin elektromagnetik dalgalarla tasinmasidir. Parçaciklar elektromagnetik dalglar yayarak yok olurlar.)

*real image-gerçek görüntü (Isigin birlesimi ile meydana gelen görüntü.)

*reference system-referans sistemi (Birbirine göre hareket etmeyen nesnelerin olusturdugu ve böylece diger nesnelerin hareketlerinin kolayca takip edilebildigi bir sistem. Eylemsiz ve eylemli refereans sistemlerine bakiniz.)

*reflecting telescope-yansitmali teleskop (Objektif olarak aynalarin kullanildigi teleskoplar)

*second postulate of special relativity-özel göreliligin ikinci postülasi (Boslukta isigin hizi, kaynagin veya gözlemcinin bulundugu çerçeveden bagimsiz olarak degismezdir.)

*series circuit-seri devre (Dirençlerin (veya güç kaynaklarinin) bir uçlarinin diger elemanin bir ucuna baglanmasi ile olusturulan ve içinden tek akim geçen devredir.)

*shell (A collection of electrons in an atom that have approximately the same energy.)

*shock wave (The characteristic cone-shaped wave front that is produced whenever an object travels faster than the speed of the waves in the surrounding medium.)

*short circuit (A pathway in an electric circuit that has very little resistance.)

*sliding friction-kayma sürtünmesi (Göreli harekette birbirine temas

*solid-kati (Sekli ve hacmi olan maddelere bu ad verilir.)

*sonar-sonar (Su içerisindeki ses dalgalari.)

*spacetime-uzay zamani (Uzay ve zaman arasindaki bagintinin kuruldugu zaman ve üç boyutlu koordinat sisteminin olusturdugu sistem.)

*special theory of relativity-Göeliligin özel teorisi  (Hizin çok büyük degerlerinde

*specific heat-öz isi (1 gram malzemenin sicakligini 1 derece artirmak için gerekli olan isi.)

*spherical aberration-küresel bozulma (Bir lensteki yüzey üzerindeki bozulma veya küresel aynalarin küresellikten sapmasi.)

*spring constant-halka sabiti (Birim uzunlugundaki halkalari birarada tutan kuvvet. Metre basina

*stable equilibrium-kararli denge (Bir cismin denge konumundan veya pozisyonundan saptirildiginmda tekrar denge konumuna dönmek istemesidir.)

*standing wave-duran dalga (Birbirine karsi hareket

*static friction-statik sürtünme  (Durgun yüzeyle arasinda olusan sürtünme kuvveti.)

*stimulated emission-esdeger salinim (Atoma gelen bir foton yüzünden atomun foton salmasi olayidir. Geln fotonun enerjisi ile çikan fotonun enejisi aynidir.)

*strange-acayip (Üçüncü kuark çesidi.)

*strange particle-acayip parçacik (Acaiplik degei sifirdan farkli olan parçaciklar için kullnilir. Kuark modelinde bir veya birden fazla kuarkin acayiplik kuantum sayisina sahip olmasi durumudur.)

*strong force-baskin kuvvet (Çekirdeklerin içinde bulunan nükleonlari birarada tutan kuvvet.)

*subcritical-kritikalti (Her parçalanma sonucunda ortalama birden az nötronun ortaya çikmasi olayidir.)

*supercritical-süperkritik (Zincirleme reaksiyon sonucunda birden fazla nötronun çikmasi ile reaksiyonun artarak devam etmesi. Atom bombasinin patlamasi iyi bir örnektir.)

*superposition-süperpozisyon (Iki veya daha fazla dalganin uzayda bir yerde üstüste gelmesi olayidir.)

T-
 
*terminal speed (The speed obtained in free fall when the upward force of air resistance is equal to the downward force of gravity.)

*tesla (The SI unit of magnetic field.)

*thermal energy - isi enerjisi

*Internal energy -iç enerji  

*thermal equilibrium (A condition in which there is no net flow of thermal energy between two objects. This occurs when the two objects obtain the same temperature.)

*thermal expansion (The expansion of a material when heated.)

*thermodynamics-termodinamik (Fizigin, isi ve diger enerjiler arasindaki iliskisini inceleyen dalidir.)

*thermodynamics, first law of-termodinamigin birinci yasasi (Bir sistemin iç enerjisi, sisteme aktarilan isi arti sistem üzerine yapilan is ile artirilabilir.)

*thermodynamics, second law of-termodinamigin ikinci yasasi (Üç özdes form vardir : (1) Çevresine isi yaymayan ve mekanik is ile çalisan bir isi makinesi yapilamaz.
(2) Düsük sicakliktan daha yüksek sicakliga isi transferi yaparak elde edilen sogutucular ancak mekanik is kullanilarak yapilabilir.
(3) Bir sistemin entropisi daima artma egilimindedir.)

*thermodynamics, third law of-termodinamigin üçüncü yasasi (Mutlak sifira deneysel olarak yaklasilabilir fakat ulasilamaz.)

*thermodynamics, zeroth law of-termodinamigin sifirinci yasasi (A ve B nesneleri C nesnesi ile termodinamik dengede ise A ve B kendi baslarina da termodinamik dengededir. )

*top-üst

*Taltinci kuark çesidir.

*torque-moment (Kuvvetin döndürücü etkisi. Kuvvetle yariçapin (etrafinda dönmenin oldugu noktaya olan uzaklik) çarpimidir. Sifirdan farkli bir moment (net moment) bir cismin açisal momentumunu degistirir.)

*total internal reflection-toplam iç yansima (Kirilma indisi yüksek olan bir ortamdan kirilma indisi küçük ortama geçen dalganin kritik açinin hemen altindaki açilarda yansimalar yapmasidir.)

*translational-dönüstürülebilir (Dönme dogulusunun degistirilmesi durumudur.)

*transverse wave-yansiyan dalga (Bir ortam içinde titresen dalganin titresimlerinin bu ortam içindeki ilerleme dogrultularina dik olma durumudur.)

*trough-yarik (bozulan dalganin içinde olusan vadi.)


U-
 
*umbra-umbra (Isik kaynaginin ulasamadigi bir gölgenin en karanlik kismi.)

*uncertainty principle-belisizlik ilkesi (Bir cismin, ayni dogultuda olan konumunun ve momentumunun (skaler) çarpimlari Planck sabitinden daima büyüktür. Dpx Dx >= h. Belirsizlik ilkesi eneji ve zamana da uygulanabilir.)

*universal gravitation, law of-evrensel çekim yasasi (F = G*M1*M2/ r2, denklemdeki F
 evrendeki bir cisme etki eden kuvvet, G evrensel çekim sabiti, M1 ve M2 etkilesen kütleleri, r ise kütle merkezleri arasindaki uzakligi göstermektedir.)

*unstable equilibrium-kararsiz denge durumu (Denge konumu civarinda sebest birakildiginda denge konumundan uzaklasilma olaydir.)

 
V-
 
*van der Waals bonding-van de Waals bagi (Atom veya molküller arasindaki elektrik etkilesmelerinden otaya çikan zayif baglanma.)

*vector-vektör (Büyüklügü ve dogrultusu olan bir nicelik.)

*velocity-hiz (Bir cismin süratinni ve yönünü belli eden vektörel bir nicelik.)

*vibration-titesim (Denge konumu veya sekli etrafinda hareket etme.)

*virtual image-sanal görüntü (Görüntüden bulundugu yerden gelen isik ile olusan görüntü.)

*viscosity-akiskanlik (Sivi içerisindeki sütünme.)

*volt-volt (SI sisteminde elektriksel potansiyelin birimi. 1 volt luk gerilim, 1 ohmluk direnç üzerinden 1 ampelik akimin geçmesini saglar.)
W-
*watt-watt (Gücün SI sistemindeki birimi, 1 Joule/watt The SI unit of power, 1 joule per second.)

*wave-dalga (Enerjinin bir araci malzeme olmadan bir yerden baska bir yere aktarilmasi.)

*wavelength-dalgaboyu (Peiyodik bir dalganin tekrarlanan en kisa uzunlugudur. Bu dalganin bir tepesinden dige tepesine olan uzakliktir.)

*weak force-zayif kuvvet (Beta sönümüne neden olan kuvvet. Bu kuvvet W ve Z0 parçaciklari arasindaki degisimden kaynaklanir. Lepton ve hadronlarin hepsi bu tür kuvvetler etkilesirler.)

*weight-agirlik (Bir referans sistemine göre durgun olan nesneye etki
 
*work-is (Bir cismi bir yerden baska bir yere hareket ettiren kuvvetin harcadigi enerji. Enerji birimindedir. Joule olarak tanimlanir.)

X-
*X ray-X-isini (Yüksek enerjili fotonlar, katot isinlarindan türetilebilir veya atomlardaki elektronlarin üst enerji seviyelerinden daha alt enerji seviyelerine düsmesinden elde edilebilir. X-isinlarinin frekansi mor ötesi ve gamma isinlari arasindadir.)

 
Y-
"Y" ile baslayan terim yok.     
 Z-"Z" ile baslayan terim yok.
 
eden kuvvet. Bazi eylemsiz sistemler için bir nesneyi çeken çekici kuvvet. W = mg.)

 
eden fekanslari ve genlikleri ayni olan iki dalganin yaptigi girisim olayidir. Sonuç dalgasi nodal ve antinodal bölgeler olarak siniflandirilir.)
Newton olarak birimlendirilir.)
Newton mekaniginin yerine kulanilan zaman ve yer kavramlarinin birlikte kullanildigi bir teori.)
eden yüzeyler arasinda sürtünme kuvveti.)

S-
 

*saturation-doyum (Magnetik bir malzemenin magnetizasyonun artik degismedigi bölge.)

R-
 

Q-

*quantum (pl., quanta)-kuantum (Ayni özellik tasiyan en küçük bir grup. Buna bagli olarak proton yükü kuantumlanmis yük olarak
kabul edilir.)
 
P-


 
O-
 

*Ohm's law-Ohm yasasi (Bir nesnenin elektrik akimi The resistance of an object is equal to the voltage across it divided by the current through it.)
*mirage-ilüzyon (Bir çesit optik etkiden olusan su yüzeyinden veya bir yüzeyden isinlarinin yansitilmasi sonucun olusan görüntü.)
Properties not visible to the naked eye such as atomic speeds.)
Sürat vektörel nicelik hizin genligidir.)
kabul edilen magnetik tek kutup.)

M-
 
L-
J-

*joule-Joule (SI birim sisteminde enerji, bir cismin 1 Newton luk kuvvet altinda 1 metrelik hareket etmesi/yerdegistirmesi için gerekli olan enerji)

K-


*Kelvin temperature-Kelvin sicakligi (Sicakligin mutlak sifirda sifir oldugu sicaklik ölçüsü ve bölmelendirilmesi Celsius ile aynidir. Mutlak sicaklik ölçegi olarak adlandirilir.)
Newton un hareketle ilgili ilk yasasi)
I-

*ideal gas (An enormous number of very tiny particles separated by relatively large distances. The particles have no internal structure, are indestructible, do not interact with each other except when they collide, and all collisions are elastic.)
 
G-
Newton dur.)
*Fahrenheit temperature-Fahrenheit sicakligi (Suyun donma ve kaynama noktalarini 32 ve 212 degeleri arasinda 180 bölmeye ayiran sicaklik skalasi.)
eden kuvvettir.)

E-
*efficiency-etkinlik (Enerji girisine göre yapilan is oranidir. Ideal isi makinesinde Carnot etkinligi 1 - Tc/ Th.)
D-

*Dispersion-bozulma (Isigin renk spektrumuna ayrilmasi. Isigin frekansindan veya dalgaboyundan dolayi hizinin degismesi.)
eden dis kuvvetlerin toplami sifir ise toplam çizgisel momentum korunur.)
*conservation of charge-yük korunumu (Izole edilmis bir sistemin toplam yükü korunumludur.)
Kati halden sivi hale veya sivi halden gaz haline geçis.)
eden kuvvet dönme eksenine dik ve yariçap dogrultusundadir.)
eden elektron.)

C-
 
  Bugün burada 3 ziyaretçi
vardı.

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=